Přenechejte nám starosti s administrací Vašich veřejných zakázek.
V oblasti veřejných zakázek a zadávacích řízení poskytujeme tyto služby:


  • komplexní realizace zadávacího řízení dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • realizace zadávacích řízení dle metodických pokynů jednotlivých dotačních programů
  • uchazečům o veřejné zakázky nabízíme pomoc s formálním zpracováním nabídky a její kompletací, tak aby splnila veškeré požadavky Zadavatele a nebyla z hodnocení z jakéhokoliv důvodu vyřazena
Podpora

Nic na světě není tak těžké,
rozdělíte-li si to na malé práce.

Ralph WaldoEmerson